Top

В периода от 18.11.2019 г. до 02.12.2019 г., заедно с Бионд можете да проектирате и да заявите изработката на своята мечтана кухня.  В този интервал ще можете да се възползвате и от промоционална отстъпка от 10 % за изработката и монтаж на цялостно кухненско обзавеждане. Това далеч не е всичко – всяка поръчка, отговаряща на пълните условия, ще бъде придружена от подарък: Аспиратор “Faber” от доставчик „Лекс Груп“ АД. Какво е нужно да направите, за да участвате и да се възползвате от промоционалната отстъпка от 10% с подарък аспиратор от Бионд?

 • Запознайте се с пълните условия на промоцията;
 • В посочения по-горе период се свържете с екипа на Бионд на телефон: 0888 337 077 или мейл: office@biond.bg;
 • Заявете своето желание за изготвянето на оферта за проектирането, изработката и монтажа на цялостно кухненско обзавеждане;

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ НА „ПОМОЦИОНАЛНАТА ОТСТЪПКА ОТ 10% С ПОДАРЪК АСПИРАТОР“ ОТ БИОНД

 1. Промоцията „Промоционална отстъпка от 10% с подарък аспиратор”, по-нататък в текста наричана „Промоцията”, се организира и провежда от “Бионд
  Мебел” ЕООД със седалище: София, Младост 2, бл.206, вх9, еик: 205206102,
  мол: Герасим Борисов;“;
 2. Участниците в промоцията се задължават да спазват условията на този Официален правилник;
 3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалния правилник. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: www.biond.bg ;
 4. Продължителност на промоцията: от 18.11.2019 г. до 02.12.2019 г. включително, с опция за удължаване;
 5. Промоцията се прилага единствено за запитвания и оферти направени в периода посочен в т. 4;
 6. Промоцията се отнася и е валидна единствено при поръчката на цялостно кухненско обзавеждане;
 7. Минималната стойност на поръчката на цялостно кухненско обзавеждане, при която е валидна промоцията, е 3500.00 лева без ДДС;
 8. Отстъпката от 10% ще бъде приложена единствено при поръчки за цялостно кухненско обзавеждане на стойност не по-малко от 3500.00 лева без ДДС;
 9. Промоцията включва подарък аспиратор, който ще бъде доставен от „Лекс Груп“ АД / http://www.leksgroup.com/;
 10. Организаторът не носи отговорност за повреди и дефекти свързани с експлоатацията на аспиратора/подаръка, предмет на промоцията, като в тези случаи важат гаранционните условия, предоставени от доставчика „Лекс Груп“ АД; / http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=12&i=28 /;
 11. В условията на промоцията е включен безплатен монтаж и траспорт на цялостното кухненско обзавеждане, включително и подаръка в пределите на град София;

Моделът на аспиратора, който е предмет на промоцията и ще бъде предоставен като подарък, се определя от стойността на поръчката при следните ценови диапазони:

inca plus

FABER INCA PLUS

При стойност на поръчкатa, преди прилагане на промоционалната отстъпка от 10%, от 3500.00 лева без ДДС до 7000.00 лева без ДДС

IN-NOVA COMFORT

FABER IN-NOVA Comfort

При стойност на поръчката, преди прилагане на промоционалната отстъпка от 10%, от 7001.00 лева без ДДС

За допълнителна информация свързана с промоцията, моля да се обърнете към екипа на Бионд!