fbpx
Top

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА „МЕСЕЦ НА КУХНЯТА“ от БИОНД

IMG_1435
 1. Промоцията „Месец на кухнята”, по-нататък в текста наричана „Промоцията”, се организира и провежда от “Бионд Мебел” ЕООД със седалище: София, Младост 2, бл.206, вх9, еик: 205206102, мол: Герасим Борисов;“;
 2. Участниците в промоцията се задължават да спазват условията на този Официален правилник;
 3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалния правилник. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: www.biond.bg ;
 4. Продължителност на промоцията: от 01.01.2022 г. до 31.01.2022 г. включително, с опция за удължаване;
 5. Промоцията се прилага единствено при заявен реален интерес, чрез подписан договор и заплатен аванс, в периода посочен в точка 4;
 6. Промоцията се отнася и е валидна единствено при поръчката на цялостно кухненско обзавеждане;
 7. Промоцията се изразява в предоставянето на артикули на стойност 10% от общата стойност на кухнята, от нашия партньор “Евросет“ ООД / https://evroset.bg/, официален вносител на марката Blanco.

Пример: Обща стойност на кухнята  7000.00 лева, получавате артикул на стойност 700.00 лева.

 1. В случай, че изберете артикул, който е на стойност, надвишаващ условието за 10% от общата стойност на кухнята, можете да го получите, като доплатите разликата.

  Пример:
  Обща стойност на кухнята  7000.00 лева, стойност на желания артикул 1000.00 лева. Промоционално получавате 700.00 лева, като 10% от стойността на заявената кухня и т.к. цената на артикула надвишава тези 10%, следва да доплатите остатъка от 300.00 лева.
 1. Организаторът не носи отговорност за повреди и дефекти свързани с експлоатацията на артикулите, предмет на промоцията, като в тези случаи важат гаранционните условия, предоставени от доставчика „Евросет“ ООД / https://evroset.bg/;
 2. В условията на промоцията е включен безплатен монтаж и транспорт на цялостното кухненско обзавеждане, включително и подаръка в пределите на град София;

За допълнителна информация свързана с промоцията, моля да се обърнете към екипа на Бионд!